نویسنده = بری ابرقویی، حسین
تعداد مقالات: 1
1. طراحی پایدار محیط و منظر در پارک حاشیه شهری یزد

دوره 17، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 159-169

علی رضائی؛ حسنعلی لقایی؛ حسین بری ابرقویی؛ علیرضا میکائیلی تبریزی