نویسنده = احمدی نیاز، صدف
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر حکم رانی خوب بر شاخص کیفیت محیط‌زیست در منتخبی از کشورهای در حال توسعه

دوره 20، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 165-177

صدف احمدی نیاز؛ رضا زینل زاده؛ علی رئیس‌پور رجبعلی