نویسنده = جاوید، امیرحسین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تغییرات سولفات در منابع آب شرب زیر زمینی شهر یاسوج و تهیه نقشه کیفی آن با ابزار GIS

دوره 18، شماره 1، بهار 1395، صفحه 17-22

فیض اله پاسره؛ امیر حسام حسنی؛ نظام الدین حسینی؛ امیرحسین جاوید