نویسنده = حیدرزاده، محمد حسین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تولید کمپوست از زباله شهری با استفاده از بیوراکتور بستر جامد (مطالعه موردی: آمل)

دوره 19، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 151-162

محمد حسین حیدرزاده؛ حسین امانی؛ بهزاد جوادیان؛ حسن کریمی نژاد؛ مجتبی نوایی