نویسنده = پرویزی مساعد، حسن
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی کارایی سبوس برنج در تصفیه پساب‌های حاوی فلزات سنگین

دوره 16، ویژه نامه شماره 1، زمستان 1393، صفحه 41-50

سهیل سبحان اردکانی؛ حسن پرویزی مساعد؛ راضیه زندی پاک