نویسنده = حسینی، اصغر
تعداد مقالات: 2
1. بکارگیری فتوگرامتری زمینی در برآورد زی‌توده درختان تک پایه بلوط ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

زهرا عزیزی؛ اصغر حسینی؛ یعقوب ایرانمنش


2. به‌کارگیری فتوگرامتری زمینی در برآورد زی‌توده درختان تک پایه بلوط ایرانی

دوره 19، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 81-93

زهرا عزیزی؛ اصغر حسینی؛ یعقوب ایرانمنش