نویسنده = پورنیا، محسن
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آلودگی فلزات سنگین در خاک های سطحی اطراف شهرک صنعتی شماره 2 اهواز

دوره 17، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 23-32

محسن پورنیا؛ میر حسن موسوی؛ زینب جاسمی زرگانی