نویسنده = حاجی لو، ارزو
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی نیازهای آموزشی محیط زیستی کارکنان و ارایه الگوی آموزشی براساس مدل DACUM (مطالعه موردی: شهرداری منطقه 2 تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1396

ارزو حاجی لو؛ هومن بهمن پور؛ مژگان زعیم دار