نویسنده = حاجی مرادلو، عبد المجید
تعداد مقالات: 1
1. بررسی کارایی ساقه گندم در کاهش میزان آمونیاک محلول (NH3)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1396

احمد محمدی یلسوئی؛ عبد المجید حاجی مرادلو؛ محمود ذوقی