نویسنده = اصغری کلجاهی، ابراهیم
تعداد مقالات: 2
1. تعیین باقی‌مانده سموم آلی کلره در رسوبات رودخانه‌های شهر رشت و ارزیابی خطرات آنها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1396

شهاب یوسف زاده؛ ابراهیم اصغری کلجاهی؛ نصیر عامل؛ حسین صابری؛ تیرزاد گلبابازاده


2. تعیین محل مناسب برای دفن پسماندهای شهری با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی و ماتریس لئوپولد (مطالعه موردی: ملکان، ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1398

قدرت برزگری؛ علیرضا اسماعیلی؛ ابراهیم اصغری کلجاهی