نویسنده = جوادی، سید اکبر
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی اثرات کاربری اراضی در دشت گمیشان (با تکیه بر خصوصیات خاک)

دوره 16، ویژه نامه شماره 1، زمستان 1393، صفحه 295-307

آزیتا مهرانی؛ برهان ریاضی؛ سید اکبر جوادی؛ خسرو شهیدی همدانی