نویسنده = احمدی ندوشن، مژگان
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تغییرات پوشش اراضی شهر اراک با استفاده از سنجش از دور و GIS

دوره 16، ویژه نامه شماره 1، زمستان 1393، صفحه 381-393

مژگان احمدی ندوشن؛ علیرضا سفیانیان؛ سید جمال الدین خواجه الدین