نویسنده = جمالو، فاطمه
تعداد مقالات: 2
2. بررسی مورفولوژی و دانه گرده گونه(L.)DESV. Cardaria draba از تیره شب بو (Brassicaceae Burnett) درایران

دوره 16، ویژه نامه شماره 1، زمستان 1393، صفحه 647-653

فاطمه جمالو؛ تقی قربانی قمی