نویسنده = پژوهان فر، مهدیه
تعداد مقالات: 3
1. مدل سازی ساختاری تأثیر عوامل محیطی طبیعی و مصنوع بر جو روانی مدارس

دوره 22، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 321-332

صاحبه ایزدپناه؛ مهدیه پژوهان فر


2. تأثیر کیفیت بصری فضاهای دانشگاهی بر تعاملات اجتماعی دانشجویان (نمونه موردی: گرگان)

دوره 21، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 169-182

سیده بهشاد زهرائی؛ مهدیه پژوهان فر


3. بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر رضایتمندی گردشگران از منطقه بنای گنبد قابوس در استان گلستان

دوره 19، (ویژه نامه شماره 5)، تابستان 1396، صفحه 393-404

منا بشارت؛ مهدیه پژوهان فر