نویسنده = انوری، محمودرضا
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی اثرات زیست محیطی سایت های گردشگری شهر زاهدان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

محمودرضا انوری؛ زهره احمدی مقدم