نویسنده = ابراهیمی، رضا
تعداد مقالات: 1
1. اثرگرمایش جهانی برتغییرات درجه روزهای رشد گیاهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1397

رضا ابراهیمی؛ زینب مخیری