نویسنده = اسدی شیرین، گلنار
تعداد مقالات: 1
1. پایش تغییرات کاربری و پوشش سطح زمین با استفاده از داده‌های چند زمانه ماهواره Landsat (مطالعه موردی: حوزه هراز رود و بابلرود - مازندران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

محمدرضا گیلی؛ میر مهرداد میر سنجری؛ گلنار اسدی شیرین