نویسنده = ایمانپور، محمد رضا
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه روند تغییرات گنادی ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii kutum Kamenskii, 1901) در فصل تخمریزی استان گیلان (ناحیه بندرکیاشهر

دوره 18، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 177-189

سعید شفیعی ثابت؛ محمد رضا ایمانپور؛ باقر امینیان فتیده؛ سعید گرگین