نویسنده = آقاجانی، حسنعلی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش عوامل سازمانی و اثرات میانجی توسعه محصول جدید سبز بر عملکرد مالی شرکتهای صنعت نانو فناوری ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1398

محسن مرادیان؛ حسنعلی آقاجانی