نویسنده = تاران، مجتبی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تولید بیوسورفکتانت میکروبی از هیدروکربن های نفتی و روغن زیتون به عنوان منبع کربن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

آرزو خسروی؛ مجتبی تاران