نویسنده = بهرامی فر، نادر
تعداد مقالات: 2
1. الگوی تجمع عناصر زنوبیوتیک و ضروری در جایگاه های رویشی پر، پایش زیستی کوتاه مدت و بلند مدت با رویکرد سطوح تغذیه ای مختلف در مرغابی سانان زمستان گذران شمال ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

مهدی صادقی؛ سید محمود قاسمپوری؛ نادر بهرامی فر


2. استفاده از نقره دوپ شده با نانو ذرات آناتاز TiO2 بر روی سطح زئولیت Fe-ZSM-5 برای حذف رنگ آلی تحت نور UV

دوره 21، شماره 6، شهریور 1398، صفحه 67-80

نسرین آقاجری؛ زهرا قاسمی؛ حبیب اله یونسی؛ نادر بهرامی فر