نویسنده = تیمورزاده، صفیه
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد کریجینگ بیزین تجربی در پهنه‌بندی آلودگی خاک به فلزات سنگین (مطالعه موردی: شهرستان اسفراین)

دوره 21، شماره 7، پاییز 1398، صفحه 89-105

صفیه تیمورزاده؛ روح اله میرزایی محمدآبادی؛ محسن محمدی