نویسنده = حسینی، مریم
تعداد مقالات: 1
1. حذف تولوئن از هوای آلوده به روش اکسیداسیون کامل کاتالیستی روی نانوکاتالیستهای Pd/Clinoptilolite و Pd/Al2O3 سنتزی به روش سونوشیمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

مریم حسینی؛ محمد حقیقی