نویسنده = اکبری، محسن
تعداد مقالات: 1
1. بررسی قصد گردشگران ناشی از کیفیت ویدئوهای کاربر ساخته محیط پاک شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

محسن اکبری؛ سید محمد نوع پسند اصیل؛ زهرا عمرانی