نویسنده = بروغنی، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی نقش خشکسالی بر فراوانی وقوع گرد و غبار در استان خراسان رضوی

دوره 21، شماره 5، تابستان 1398، صفحه 109-121

مهدی بروغنی؛ حمیدرضا مرادی؛ محمدعلی زنگنه اسدی؛ سیما پورهاشمی