نویسنده = ترابی آزاد، مسعود
تعداد مقالات: 2
2. مطالعه میدانی جریان های شمال تنگه هرمز

دوره 18، شماره 1، بهار 1395، صفحه 61-77

مسعود ترابی آزاد؛ صمد حمزه ئی