نویسنده = آقایاری، فیاض
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر سیلیکا ایروژل نانو ساختار بر کارایی مصرف آب گیاه ذرت تحت شرایط کم آبیاری

دوره 20، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 125-140

حمیده اسودی؛ فیاض آقایاری؛ لیلا سمیعی