نویسنده = بنیاد، امیر اسلام
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی توابع احتمالی-آماری جهت بررسی الگوی توزیع طبقات تاج پوشش در جنگل های چارطاق اردل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1396

مهرداد میرزایی؛ اسماعیل مرادی امام قیسی؛ امیر اسلام بنیاد؛ ایرج حسن زاد ناورودی


2. ارزیابی صحت روش نمونه‌برداری مونه بندی در برآورد مشخصه های کمی جنگل های چارطاق اردل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1396

اسماعیل مرادی امام قیسی؛ امیر اسلام بنیاد؛ ایرج حسن زاد ناورودی؛ مهرداد میرزایی