نویسنده = حاجیمیری، اسماعیل
تعداد مقالات: 1
1. بررسی کارایی گیاه سیر در حذف فلزات سنگین مس و کبالت به روش پیوسته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

محمد علی کامیابی؛ فاطمه سلیمانی بنوتی؛ اسماعیل حاجیمیری؛ علیرضا ایمانی؛ داوود کاظمی