نویسنده = حجازی، محمد امین
تعداد مقالات: 1
1. تنوع زیستی سه جدایه ایرانی ریزجلبک Dunaliella و پتانسیل بالقوه آنها برای کاربردهای بیوتکنولوژیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

لیلا زرندی میاندوآب؛ محمد امین حجازی