نویسنده = حسن‌پور، فرزاد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه خشک سالی هواشناسی و هیدرولوژی در دشت سیستان

دوره 21، شماره 6، شهریور 1398، صفحه 33-44

آرتمیس رودری؛ فرزاد حسن‌پور؛ مصطفی یعقوب زاده؛ مجید دلاور