نویسنده = جلیلی قاضی زاده، مهدی
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی پتانسیل بازیافت مواد زائد جامد شهری (مطالعه موردی: شهر رامسر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

مهدی جلیلی قاضی زاده؛ مریم شاه نظری


2. تهیه ورمی کمپوست از پسماند خانگی با استفاده از کرم خاکی ایزنیافوئتیدا

دوره 18، (ویژه نامه شماره 2)، پاییز 1395، صفحه 327-333

محمدعلی عبدلی؛ محبوبه هادی پور؛ مهدی جلیلی قاضی زاده؛ حسین علی اصغرنیا