نویسنده = اسداللهی، ذکریا
تعداد مقالات: 1
1. تخمین رسوب‌دهی شبکه جاده جنگلی با استفاده از مدل تحویل رسوب و سامانه اطلاعات مکانی

دوره 18، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 71-82

ذکریا اسداللهی؛ صالح یوسفی؛ مجید محمدی