نویسنده = پروین، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. حفاظت و بهره برداری پایدار از خاک و جایگاه آن در حقوق بین الملل محیط زیست

دوره 18، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 145-161

پریسا طهوری؛ محمدرضا پروین