نویسنده = اله آبادی، احمد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مقایسه ای میزان حذف رنگ متیلن بلو با استفاده از کربن فعال تهیه شده از گونه های گیاهی منطقه کویری سبزوار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1397

افسانه شریفی؛ زهرا آدینه پور؛ ابولفضل رحمانی ثانی؛ ایوب رستگار؛ احمد اله آبادی؛ فاطمه دارینی