نویسنده = بصیری، رضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ساختار توده‌های انارشیطان (Tecomella undulata R.) در استان بوشهر

دوره 19، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 49-65

زهرا ذولفقاری؛ مصطفی مرادی؛ رضا بصیری؛ اکبر قاسمی