نویسنده = باکویی کترینی، مبینا
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک به روش FMEA در مدارس ابتدایی دخترانه و پسرانه دولتی منطقه 8 تهران

دوره 20، شماره 1، بهار 1397، صفحه 157-164

مبینا باکویی کترینی؛ سید علیرضا میرزا حسینی؛ مهناز نصرآبادی