نویسنده = آسیابی‌هیر، رقیه
تعداد مقالات: 1
1. تعیین رژیم‌های خشک و مرطوب بارش ماهانه با استفاده از شاخص بارش انگوت در ایستگاه اردبیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1397

رقیه آسیابی‌هیر؛ رئوف مصطفی زاده؛ سعید نبوی