نویسنده = پور هاشمی، سید عباس
تعداد مقالات: 1
1. بررسی حفاظت از تنوع زیستی از دیدگاه حقوق بین الملل و حقوق داخلی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1397

مهوش همایونی؛ منصور پور نوری؛ سید عباس پور هاشمی؛ داریوش کریمی