نویسنده = بیجاری، مهران
تعداد مقالات: 1
1. بررسی کارایی کربن فعال تولید شده از چوب انگور در حذف رنگ های راکتیو بلو 19 و راکتیو رد 198 از محلول آبی-مطالعات تعادلی و سنتیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1397

مهران بیجاری؛ زهره علی محمدی؛ حبیب اله یونسی؛ نادر بهرامی فر