نویسنده = اشرف زاده، افشین
تعداد مقالات: 1
1. تخمین پارامترهای کیفی آب‌خوان دشت گیلان با استفاده از آزمون گاما و مدل-های ماشین بردار پشتیبان و شبکه عصبی مصنوعی

دوره 21، شماره 2، اردیبهشت 1398، صفحه 1-21

محمد عیسی زاده؛ سید مصطفی بی آزار؛ افشین اشرف زاده؛ رضوان خانجانی