نویسنده = بصیرالعلومی، مرجان
تعداد مقالات: 1
1. تخمین غلظت نیتروژن دی اکسید(NO2) با استفاده از مدل شبکه عصبی GRNN

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1397

حسن رضایی؛ مرجان بصیرالعلومی