نویسنده = آقاجری، نسرین
تعداد مقالات: 1
1. استفاده از نقره دوپ شده با نانو ذرات آناتاز TiO2 بر روی سطح زئولیت Fe-ZSM-5 برای حذف رنگ آلی تحت نور UV

دوره 21، شماره 6، شهریور 1398، صفحه 67-80

نسرین آقاجری؛ زهرا قاسمی؛ حبیب اله یونسی؛ نادر بهرامی فر