نویسنده = پورمجیدیان، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر اندازۀ سطح روشنه‌های تاج‌پوشش بر استقرار و زنده‌مانی زادآوری طبیعی جنگل(مطالعۀ موردی: پارسل 18 طرح جنگلداری سری جمند)

دوره 18، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 191-202

مهدی میردار هریجانی؛ محمدرضا پورمجیدیان؛ حمید جلیلوند؛ قوام الدّین زاهدی امیری