نویسنده = اورعی، جواد
تعداد مقالات: 2
1. بررسی پراکنش عنصر مس در خاک تحت تاثیر فعالیت های معدن مس میدوک (شهربابک)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1397

محمد صادق غضنفری مقدم؛ جواد اورعی


2. بررسی پراکنش عنصر مس در خاک تحت تاثیر فعالیت های معدن مس میدوک (شهربابک)

دوره 21، شماره 2، اردیبهشت 1398، صفحه 101-110

محمد صادق غضنفری مقدم؛ جواد اورعی