نویسنده = ادب، حامد
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی روش های قطعی و زمین آمار در پهنه بندی غلظت ذرات معلق ( PM10وPM2.5 ) با استفاده ازGIS : مطالعه موردی، شهر سبزوار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1396

سید علی سجادی؛ قاسم ذوالفقاری؛ محسن میرمحمدی؛ حامد ادب؛ مهری دلسوز