نویسنده = ابراهیمی، خیزران
تعداد مقالات: 1
1. بررسی پراکنش فیتوپلانکتون ها و تاثیر پارامترهای فیزیکوشیمیایی بر ازدیاد آنها در رودخانه شهر بیجار گیلان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1398

خیزران ابراهیمی؛ معصومه جمال امیدی؛ جنت سرمد