نویسنده = امیری، ایرج
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر شدت‏های مختلف چرایی بر تنوع و ترکیب پوشش گیاهی مراتع نیمه خشک مطالعه موردی: (مراتع محمد‏آباد، جیرفت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1396

احسان کمالی مسکونی؛ بهزاد عادلی؛ ایرج امیری