نویسنده = جامعی، احمد
تعداد مقالات: 1
1. محاسبه شیب بهینه گردآورهای خورشیدی تخت و مقایسه کاربرد آنها با یکدیگر در فصول مختلف سال در کرمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1396

احمد جامعی؛ حسن ذوالفقارزاده؛ پوریا اکبرزاده