نویسنده = حسینی، احمد
تعداد مقالات: 1
1. اثر خشکیدگی تاجی ناشی از خشکسالی بر برخی عناصر غذایی در جنگل‌های بلوط ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1397

احمد حسینی؛ محمدرضا جعفری